เกมส์ ขายตั๋วเครื่องบิน AIRPORT MANAGER ADVENTURE

เกมส์ขายตั๋วเครื่องบิน Airport Manager Adventure เกมส์นี้เราก็จะเป็นพนักงานในสนามบินแห่งหนึ่ง ซึ่งเราจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในการขายตั๋วเครื่องบิน และทำการตรวจกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารว่ามีอะไรที่จะต้องเอาออก วิธีในการเล่นเกมส์เราก็ใช้เมาส์ในการเล่น โดยตอนแรกก็จะสาธิตวิธีในการเล่นมาให้ เมื่อมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามา ก็ให้เราจัดการสอบถามลูกค้าว่าต้องการตั๋วประเภทไหน คลาสอะไร และเดินทางไปประเทศอะไร ก็ให้เราจัดการปั๊มตราให้

เรียบร้อย แล้วจัดการขายตั๋วให้ได้ตามที่ผู้โดยสารต้องการ จะต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยนะว่าเป็นตัวด้วยสารประเภทอะไรและไปประเทศไหน เสร็จแล้วเราก็ทำการตรวจกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเปล่า ก็คืออุปกรณ์ของมีคมและของเหลว เราจะต้องจัดการเอาออกไปจากกระเป๋า และเราก็จะต้องทำการขายตั๋วให้ได้ตามยอดที่กำหนดไว้เพื่อที่จะผ่านไประดับต่อไป

เข้าเล่นเกมส์