เกมส์ ตัดเชือกลูกบาสลงห่วง CUT AND DUNK

เกมส์ตัดเชือกลูกบาสลงห่วง Cut and Dunk เกมส์นี้ก็เป็นเกมส์คล้ายกับการตัดเชือกให้กบกินลูกอม แต่จะเปลี่ยนเป็นลูกบาสเกตบอลแทน เราจะต้องทำให้ลูกบาสเกตบอลหล่นลงในห่วงให้ได้ ซึ่งเกมนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด 36 ด่านให้เราได้

เล่น วิธีการเล่นให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากผ่านเชือกเพื่อตัดเชือกให้ขาด และเราก็ทำให้ลูกบาสเกตบอลนั้นไหลลงไปตามเส้นทางเพื่อให้เป็นลงห่วงให้ได้ หากว่าเราสามารถทำให้ลูกบาสหล่นลงไปในห่วงแล้วก็จะสามารถผ่านไปยังระดับต่อไปที่มีความยากมากยิ่งขึ้น

เข้าเล่นเกมส์