เกมส์ ต่อเส้นทางฝึกสมอง HAPPY CONNECT

เกมส์ต่อเส้นทางฝึกสมอง Happy Connect เกมส์นี้เราจะให้เพื่อนๆมาฝึกสมองด้วยการต่อบล็อกที่เป็นเส้นทางให้เชื่อมต่อกันตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางให้ได้ วิธีการเล่นเกมเราก็ใช้เมาส์ในการเล่น คลิกที่บล็อกค้างไว้แล้วเราก็ลาก

ขึ้นลงซ้ายหรือขวาตามต้องการ แต่จะต้องทำให้เส้นทางนั้นเชื่อมต่อกันให้ได้ครบเรียบร้อย เมื่อเราสามารถต่อเส้นทางได้เรียบร้อยก็จะผ่านไประดับต่อไป ซึ่งก็จะมีระดับความยากที่มากขึ้นเรื่อยๆ

เข้าเล่นเกมส์