เกมส์ GRASS CUT MASTER ตัดหญ้าในฟาร์ม

เกมส์ตัดหญ้าในฟาร์ม Grass Cut Master เกมส์นี้เพื่อนๆก็จะเป็นเกษตรกรที่จะต้องมาทำภารกิจในการตัดหญ้าภายในฟาร์มให้หมดทุกพื้นที่ โยดวิธีการบังคับนั้นเราก็กดปุ่มลูกศรเพื่อบังคับทิศทางรถแทรกเตอร์ของเราให้วิ่งไปตัดหญ้าใน

ฟาร์มให้เต็มคันรถ และเราก็กลับมาที่จุดขายและนำเงินที่ได้ไปซื้อของอัพเกรดรถแทรกเตอร์ของเราให้ตัดหญ้าได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถตัดหญ้าไปครบและนำไปขายทั้งหมดเราก็จะผ่านไปยังระดับต่อไป

เข้าเล่นเกมส์