เกมส์ Mr. Bean’s Car Differences

เกมส์ Mr. Bean’s Car Differences ในเกมนี้คุณต้องค้นหาความแตกต่างของรถที่สวยงามเหล่านี้ เบื้องหลังภาพเหล่านี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย คุณสามารถหาพวกเขา เป็นการออกแบบที่สนุกสำหรับคุณที่จะเล่นด้วย เกมที่สนุกและให้ความรู้เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกตและสมาธิของคุณ

เกมที่สนุกและให้ความรู้เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกตและสมาธิของคุณ คุณมี 10 ด่านและ 7 ความแตกต่าง ในแต่ละด่านคุณมีเวลา 1 นาทีในการหาจุดที่ไม่เหมือนกัน ฝึกทักษะสมาธิการสังเกตภาพ

เข้าเล่นเกมส์