เกมส์ OMG WORD PROFESSOR

เกมส์ฝึกเรียงคำภาษาอังกฤษ OMG Word Professor เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ฝึกทักษะภาษาอังกฤษของเราอย่างดี โดยเราจะต้องมาเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ได้คำศัพท์ตามที่เกมได้กำหนดไว้ โดยเราก็ดูทางด้านล่างว่ามีตัวภาษาอังกฤษอยู่ทั้งหมดกี่ตัว

หากว่าเห็นว่ามี 4 ตัวก็จะต้องดูให้ดีว่าพอจะเรียงเป็นคำศัพท์อะไรได้บ้าง หากว่าเราคิดไม่ออกจริงๆก็สามารถกดใช้ตัวช่วยได้แต่ก็จะเสียคะแนนไป 50 คะแนนนะ ลองมาเร่งกันดูรับรองว่าคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเพื่อนจะต้องพัฒนาแน่นอน

เข้าเล่นเกมส์