เกมส์ Plants

เกมส์ Plants เป็นเกมส์แนวพืชปะทะมอนสเตอร์ไม่ให้มอนสเตอร์บุกเข้ามาถึงบ้านคุณได้ดังนั้นคุณจึงต้องเก็บฟ้าผ่าเพื่อนจะได้ใช้แลกพืชที่จะมากำราบพอกมอนสเตอร์ให้ตายลงได้

เกมส์ Plants เล่นสบายได้ฝึกความคิดของคุณได้ด้วยว่าจะมีการวางแผนที่จะยับยั้งพวกมอนสเตอร์ได้หรือไม่ และเวลาที่ผ่านด่านมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆถ้าเลเวลเยอะระดับความยากก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ จงกำราบพวกมอนสเตอร์ให้อย่าเข้าบ้านเราให้ได้!!

เข้าเล่นเกมส์