Tag Archives: ซูม่ายิงลูกบอลจับคู่ ZUMBIA DELUXE


เกมส์ ซูม่ายิงลูกบอลจับคู่ ZUMBIA DELUXE

เกมส์ซูม่ายิงลูกบอลจับคู่ Zumbia Deluxe เกมส์นี้ก็เป็นเกมส์จับคู่แสนสนุกในรูปแบบของเกมส์ซูม่าเราก็จะต้องยิงปืนใหญ่ออกไป ซึ่งจะต้องทำให้ลูกบอลที่มีสีเดียวกันเรียงติดกัน 3 ลูกขึ้นไปเพื่อทำลายทิ้ง …

Read More »