Tag Archives: เกมส์เปิดปิดไฟ LIGHT IT ON


เกมส์ เปิดปิดไฟ LIGHT IT ON

เกมส์เปิดปิดไฟ Light It On ในเกมส์นี้ก็เป็นเกมส์ที่เราจะได้มาเปิดไฟดู ซึ่งการเปิดปิดไฟนั้นเราจะต้องยิงกระสุนไปให้โดยสวิตช์หรือว่าให้โดนหลอดไฟ ตอนแรกเราก็เลือกกันก่อนว่ามันจะเล่นแบบเปิดไฟดูว่าแบบปิดไฟ …

Read More »