Tag Archives: เกมส์ ตัดเชือกลูกบาสลงห่วง CUT AND DUNK


เกมส์ ตัดเชือกลูกบาสลงห่วง CUT AND DUNK

เกมส์ตัดเชือกลูกบาสลงห่วง Cut and Dunk เกมส์นี้ก็เป็นเกมส์คล้ายกับการตัดเชือกให้กบกินลูกอม แต่จะเปลี่ยนเป็นลูกบาสเกตบอลแทน เราจะต้องทำให้ลูกบาสเกตบอลหล่นลงในห่วงให้ได้ …

Read More »