Tag Archives: เกมส์ วางบล็อคฝึกสมอง WOODOKU


เกมส์ วางบล็อคฝึกสมอง WOODOKU

เกมส์วางบล็อคฝึกสมอง Woodoku เกมส์นี้เราก็จะมาฝึกสมองไปกับการวางบล็อคภายในฉากให้เต็มแถวเพื่อที่จะทำลายแถวนั้นทิ้งไป การเล่นนั้นเราก็ใช้เมาส์เพื่อเล่นเกมส์นี้ คลิกที่บล็อคทางด้านล่างค้างไว้แล้วเราก็ลากมาวางไว้ใน ฉาก พยายามคิดก่อนที่จะวางก่อนนะ …

Read More »