Tag Archives: เกมส์ Aqua Pipes


เกมส์ Aqua Pipes

เกมส์ Aqua Pipes เกมส์แก้ไขระบบระบายน้ำโดยต่อท่อที่ใช้งานเข้าด้วยกันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งให้สามารถน้ำไหลได้ เป็นเกมส์ฝึกทักษะ การแก้ปัญหาของท่อระบายน้ำให้น้ำในท่อระบายน้ำไหล เป็นเกมส์ฝึกสมองแก้ปัญหาฝึกสมาธิของคุณ …

Read More »