Tag Archives: เกมส์ Boxi Box


เกมส์ Boxi Box

Boxi Box เป็นสิ่งมีชีวิตทรงกล่องรูปร่างประหลาดที่อาศัยอยู่ในป่า แต่วันนี้เขากำลังเผชิญกับวิกฤตในชีวิตของเขา เขาจำเป็นต้องเติบโตให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรักษาผืนป่าที่เขาอาศัยอยู่ แต่การทำเช่นนั้นเขาต้องรวบรวมกล่องสีที่คล้ายกันให้ได้มากที่สุด คุณช่วยเขาได้ไหม …

Read More »