Tag Archives: เกมส์ Grandma Recipe: Nigiri Sushi


เกมส์ Grandma Recipe: Nigiri Sushi

เกมส์ Grandma Recipe: Nigiri Sushi เป็นเกมที่ให้เราเตรียมตัวในการเตรียมซูชิ ซูชิเป็นเรื่องยากที่จะทำเนื่องจากต้องใช้ส่วนผสมจำนวนมากที่ต้องผสมและทำความสะอาดอย่างละเอียด …

Read More »