Tag Archives: เกมส์ GRENADE MASTER นินจาปาระเบิด


เกมส์ GRENADE MASTER นินจาปาระเบิด

เกมส์นินจาปาระเบิด Grenade Master ในเกมนี้เราก็จะเป็นนินจาที่จะต้องมาปาระเบิดไปให้โดนศัตรูที่ยืนอยู่ภายในฉาก โดยวิธีในการเล่นก็ให้เราใช้เมาส์ในการเล่น คลิกเมาส์ที่หน้าจอค้างไว้และเราก็ลากลงมา และเราจะเห็นว่ามีเส้นกำกับไว้อยู่ว่าเมื่อเราปาระเบิดไปแล้วระเบิดจะพุ่งไปทางไหน …

Read More »