Tag Archives: เกมส์ Miss Mechanic's Brain Surgery


เกมส์ Miss Mechanic’s Brain Surgery

Miss Mechanic’s Brain Surgery เป็นเกมที่กำลังปรับแต่งเครื่องยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุประหลาดขึ้น เธอกำลังคลายสลักเมื่อบังเอิญทำสตรัทกระโปรงหลุด ทำให้กระโปรงหน้ารถหล่นลงมาจากด้านหลัง …

Read More »