Tag Archives: เกมส์ Pixel on Titan


เกมส์ Pixel on Titan

เกมส์ Pixel on Titan เป็นเกมส์ที่จำลองมาจากอนิเมะหรือมังงะที่สามารถดูได้ทุกวัย นี่เป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อให้เล่นมีความสนุกและมีความยากยิ่งผ่านแต่ละเลเวลก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีก ดั้งนั้นต้องใช้ทักษะในการจัดการ …

Read More »