Tag Archives: เกมส์ SAVE THE KINGDOM ป้องกันอาณาจักร


เกมส์ SAVE THE KINGDOM ป้องกันอาณาจักร

เกมส์ป้องกันอาณาจักร Save the Kingdom เกมส์นี้ก็เป็นเกมส์แนวปกป้องฐานทัพ ซึ่งเราจะต้องมาสร้างป้อมปืนเพื่อเอาไว้ป้องกันศัตรูที่พวกมันเดินทางมาตามเส้นทาง เราก็เลยต้องกำจัดพวกมันให้หมด …

Read More »