Tag Archives: เกมส์ STICKMAN SHADOW HERO ตัวเส้นบุกผจญภัยต่อสู้


เกมส์ STICKMAN SHADOW HERO ตัวเส้นบุกผจญภัยต่อสู้

เกมส์ตัวเส้นบุกผจญภัยต่อสู้ Stickman Shadow Hero เกมส์นี้เราก็จะเป็นตัวเส้นที่ต้องวางแผนในการใช้อาวุธเพื่อที่จะกำจัดศัตรูที่เจอระหว่างทาง ตอนแรกเกมส์ก็จะสาธิตวิธีในการเล่นว่าการวางอาวุธไว้ในช่องนั้นทำอย่างไร ก็ให้เราคลิก …

Read More »