Tag Archives: เกมส์ ZUMAR DELUXE กบยิงลูกบอล


เกมส์ ZUMAR DELUXE กบยิงลูกบอล

เกมส์กบยิงลูกบอล Zumar Deluxe เกมส์นี้ก็เป็นเกมส์ซูม่าที่เราจะต้องมาเป็นเจ้ากบน้อยจะต้องยิงลูกบอลออกไปจับคู่ลูกบอลที่เดินทางมาเป็นแถว โดยจะต้องยิงลูกบอลให้ลูกบอลสีเดียวกันเกาะกันเป็นกลุ่ม 3 ลูกขึ้นไปเพื่อที่จะทำลาย …

Read More »