Tag Archives: HUMAN WHEEL


เกมส์ HUMAN WHEEL วิ่งผจญภัยสร้างกงล้อ

เกมส์วิ่งผจญภัยสร้างกงล้อ Human Wheel ในเกมส์นี้เราก็จะต้องมาเดินทางผจญภัยและไปหาพรรคพวกเพื่อที่จะสร้างกงล้อให้เราผจญภัยไปตามเส้นทางให้ได้ระยะทางที่ไกลที่สุด วิธีในการเล่นก็ให้เราใช้เมาส์ในการเล่น คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วเลื่อนซ้ายขวาเพื่อบังคับทิศทางในการผจญภัยของเรา …

Read More »