Tag Archives: Leader War


เกมส์ Leader War

เกมส์ Leader War คือสงครามระหว่างผู้นำกับผู้นำ เมื่อคุณเข้าสู่โลกนี้เป็นครั้งแรก คุณต้องรวบรวมผู้คนเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อคุณกลายเป็นใหญ่กว่าคนอื่นๆ …

Read More »