Tag Archives: SANTA RESCUE


เกมส์ SANTA RESCUE ช่วยซานต้าหาของขวัญ

เกมส์ช่วยซานต้าหาของขวัญ Santa Rescue เกมส์นี้ก็เป็นเกมส์ฝึกสมอง ซึ่งเราจะต้องมาหาทางทำให้ซานตาคลอสนั้นไปตามหากล่องของขวัญภายในฉาก ซึ่งเกมส์นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด 30 …

Read More »