Tag Archives: SUPER TANKERS


เกมส์ SUPER TANKERS ศึกรถถังต่อสู้

เกมส์ศึกรถถังต่อสู้ Super Tankers เกมสืนี้ก็เป็นเกมส์การประชันต่อสู้ของรถถัง ซึ่งเราก็จะต้องนำรถถังของเราไปต่อสู้กับศัตรูทั้งหมด 3 คัน …

Read More »